Geri

Bilgi Birikimi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nden gelen yirmi yıllık bilgi ve tecrübenin profesyonel ve sistematik olarak harmanlandığı yeni bir kurumsal kimlik

Özel İçerik

Tüm paydaşların ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilen özel tasarım programlar

Eğitmen Kadrosu

Alanında uzman, iş dünyasında bilinen, yöneticilik deneyimine sahip profesyonel eğitmen kadrosu

Tecrübe

Bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı bakış açımız ile uygulamaya yönelik programlar

Güncellik

Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal yönetim konusunda gündeme hâkim, yerel ve uluslararası mevzuatı yakından takip, kaynaklara kolay erişim