Geri

Aile Şirketlerinde Yönetim Kadrosunun Yapılandırılması

"Özel Sermaye(Private Equit) Yatırımcılarının Yatırım Kriterlerinde Kurumsal Yönetimin Yeri ve Önem" Eğitim Programı

Yetki Devri ve İyi Uygulama Örnekleri

Eğitim Takvimi