Geri

Genel Katılıma Açık Eğitimler

Kurumsal yönetim ve ilgili alanlarda bilgi ve tecrübenin paylaşılması, bu sayede bireylerin sorumlu oldukları kurumlarda iyi uygulamaların geliştirilmesi için yürütecekleri çalışmalara ve uzmanlık alanları ile ilgili bireysel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. 

TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü 11 kategoride yaklaşık 56 farklı eğitim programı ile kurumsal hayatta sürekli gelişim vizyonuna katkı sağlıyor.

Genel Katılıma Açık Eğitimlerin Kategorileri

Kurumsal Yönetim

- Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları
- Halka Arz Süreçlerinde Şirketlerin Kurumsal Yönetim Hazırlığı
- Kişisel Verilerin Korunması ve Kurumsal Yönetim
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkelerine Uyumun Sağlanmasında Yeni Altyapısıyla KAP 4.0
- Sektör Deneyimleri ile Borsaya Kote Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Öne Çıkan Konular
- Temel Kurumsal Yönetim Süreçleri, Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim İlişkisi ve Farkları
- Kurumsal Yönetim ve İç Mevzuat Oluşturma Eğitimi
- Girişimcilikte Kurumsal Yönetim: Mevzuat ve Uygulama Örnekleri ile Girişim Sermayesi ve Melek Yatırım Bakış Açısı
- Yatırımcı İlişkileri için Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Nasıl Yapılır? Örnekler ve Değerlendirmeler

Yönetim Kurulları ve Komiteler

- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesindekilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Oryantasyonu Nasıl Olmalıdır?
- Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları: Toplantı Öncesi, Anı, Sırası
- Yönetim Kurulu Ücret Politikaları
- Pay ve Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu İlişkisi
- Denetim Komitesinin Sorumlulukları ve Önemi
- Risk Komitesinin Sorumlulukları ve Önemi
- Yönetim Kurulları Kimlerden Oluşmalı ve Performans Nasıl Ölçülmeli
- Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Finansal Farkındalık ve Yetkinlik

Risk ve
Kriz Yönetimi

- Kriz Dönemlerinde Liderlik ve Yönetim Kurulunun Rolü
- Yönetim Kurullarında Kurumsal Risk Yönetimi
- Kriz Dönemlerinde Risk Yönetimi Eğitimi
- Zor Zamanlarda Ayakta Kalmak - Resilient Leader
- Risklerin Erken Teşhisi ve Doğru Yönetimi

(İç/Dış) Uyum ve Denetim

- Halka Kapalı Şirketlere Özgü Faaliyet Raporu Hazırlama
- Yönetim Kurulu Düzeyinde İç Kontrol ve İç Denetim Mekanizmalarının Etkin İşleyişi
- Şirketler Topluluğunda İlişkili Taraf İşlemleri
- Özel Durum Açıklamaları ve KAP 4.0
- Güncel Değişikliklerle Kurumsal Yönetim Uyum Raporları ve Faaliyet Rapo

ESG ve Stakeholder Engagement

- İzleme Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi Örnekleriyle Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlaması
- Kurumsal Sürdürülebilirlik

Performans Yönetimi ve Yetki Devri

- Nesiller Arası Geçişte Yönetim Kurulunun Rolü
- Şirketlerin Geleceğe Taşınmasında; Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim - Mevzuat ve Uygulamalar Açısından Komitelerin Önemi
- İyi Kurumsal Yönetimde Yetki Devri ve İyi Uygulama Örnekleri

Halka Açık Şirketlerde (SPK) ve Mevzuat

- Halka Açık Şirketler için Faaliyet Raporu Hazırlama
- Halka Açık Şirketlerde Ortaklık Çıkış Hakları
- Elektronik Genel Kurul Süreçleri Sık Yapılan Hatalar İyi Uygulama Örnekleri
- Halka Açık Şirketler için Sermaye Piyasası Kanunu Eğitimi
- Holding ve Grup Şirketlerine Özgü Durumlar Düzenlemeler ve Yaptırımlar

Yönetim Kurulu-İcra Kurulu

- Şirket Genel Sekreteri Eğitimi
- Yönetim Kurulu İcra Kurulu ve Üst Yönetim İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumlarda Vizyon, Misyon, Değerler ve Şirket Kültürü

- Kurumların Girişimcilik Dönüşümü - Geleneksel Yönetim Anlayışına Meydan Okuma
- Kurumsal Yönetim ve Dijital Dönüşüm
- Şirket Stratejisi Oluşturma ve İletişimi
- Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma İlişkisinde C-Level’ın Kritik Rolü
- Büyüyen/Birleşen/Globalleşen Şirketlerde Kurumsal Yapılandırma Nasıl Oluşturulur?

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları

- Aile Anayasası Eğitimi
- Aile Şirketlerinde Yönetim Kadrosunun Yapılandırılması
- Aile Ofisi, Veraset Planlaması ve Servet Yönetimi
- Aile Şirketlerinde Patron ve Profesyonel İlişkisi
- Aile Şirketlerinde Jenerasyonlar Arası Devamlılık Planlaması ve Mentorluk