Geri

ESG Sertifika Programı

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Risk Raporu, önümüzdeki on yıl için en önemli küresel riski “iklim değişikliği ile mücadele” olarak tanımlıyor.

ESG’nin iş dünyası için stratejik bir gereklilik olduğunu gören şirketler belirlediği ESG hedeflerine bir an önce ulaşmanın her zamankinden kritik olduğunun farkında. Amaçların bir an önce yerine getirilmesi, eyleme geçilirken tüm paydaşların iş birliği ile hareket edilmesi, ekosistemin iyileşmesi ve ESG temelli iş modellerinin yaygınlaşması adına son derece önemli.

TKYD Enstitü, ESG’yi uzun vadeli büyümenin temel itici gücü olarak gören kurumlar için ESG Sertifika Programı’nı hayata geçirdi. 10 eğitim modülü ve 2 adet tecrübe paylaşımına dayalı webinar, vaka çalışması ve ESG Liderleri ile öğle yemeğinden oluşan programda, uzun vadeli büyümenin anahtarı olarak görülen ESG’nin, değer odaklı stratejinin ve bu strateji doğrultusunda şekillenen iş modellerinin şirketlere getirileri ele alınıyor.

Bu program, gelecekte dünyanın nasıl evrimleşeceğini, sistemlerin nasıl geliştireceğini, uygulama yöntemlerini ve özellikle ESG yöneticiliğini vurgulamakta; profesyonellerin sürdürülebilirlik hedeflerini sistemlerine nasıl entegre edeceklerini öğrenmeleri için tasarlanan bir uzmanlık programıdır.

Kimler Başvurabilir

  • CEO’lar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sürdürülebilirlik ve ESG Liderleri ve Birim Başkanları
  • Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal İletişim ve Sosyal Sorumluluk Uzmanları ve Liderleri başta olmak üzere ESG unsurlarına uyum ve dönüşümde görev alan kişiler ve ekipler
  • ESG stratejisi oluşturmak ya da ESG stratejisini gözden geçirmek isteyen şirketlerin ilgili uzmanları ve liderleri
  • Mevcut ESG notunu iyileştirmek isteyen şirketler
  • Kamu kurum çalışanları, yerel yönetim çalışanları, sanayi ve hizmet sektörü çalışanları ve özel sektör çalışanları
  • ESG odaklı fon yönetim hizmeti sunacak fon/kredi/sigorta/gayrimenkul yöneticileri
  • Banka, aracı kurum, yatırım bankası, portföy yönetim şirketi çalışanları
  • Araştırmacılar, akademisyenler, bağımsız denetçiler, avukatlar, girişimciler, uyum, risk ve denetim sorumluları
  • ESG konusuna ilgi duyan ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişiler.