Back

Trainings Open to General Participation

We provide you with specialized certificate programs in corporate governance and related fields, guided by skilled and experienced trainers.

Categories of Trainings Open to General Participation

Corporate Governance

- Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları
- Halka Arz Süreçlerinde Şirketlerin Kurumsal Yönetim Hazırlığı
- Kişisel Verilerin Korunması ve Kurumsal Yönetim
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkelerine Uyumun Sağlanmasında Yeni Altyapısıyla KAP 4.0
- Sektör Deneyimleri ile Borsaya Kote Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Öne Çıkan Konular
- Temel Kurumsal Yönetim Süreçleri, Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim İlişkisi ve Farkları
- Kurumsal Yönetim ve İç Mevzuat Oluşturma Eğitimi
- Girişimcilikte Kurumsal Yönetim: Mevzuat ve Uygulama Örnekleri ile Girişim Sermayesi ve Melek Yatırım Bakış Açısı
- Yatırımcı İlişkileri için Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Nasıl Yapılır? Örnekler ve Değerlendirmeler

Boards of Directors and Committees

- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesindekilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Oryantasyonu Nasıl Olmalıdır?
- Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları: Toplantı Öncesi, Anı, Sırası
- Yönetim Kurulu Ücret Politikaları
- Pay ve Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu İlişkisi
- Denetim Komitesinin Sorumlulukları ve Önemi
- Risk Komitesinin Sorumlulukları ve Önemi
- Yönetim Kurulları Kimlerden Oluşmalı ve Performans Nasıl Ölçülmeli
- Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Finansal Farkındalık ve Yetkinlik

Risk and
Crisis Management

- Kriz Dönemlerinde Liderlik ve Yönetim Kurulunun Rolü
- Yönetim Kurullarında Kurumsal Risk Yönetimi
- Kriz Dönemlerinde Risk Yönetimi Eğitimi
- Zor Zamanlarda Ayakta Kalmak - Resilient Leader
- Risklerin Erken Teşhisi ve Doğru Yönetimi

(Internal and External)
Compliance and Audit

- Halka Kapalı Şirketlere Özgü Faaliyet Raporu Hazırlama
- Yönetim Kurulu Düzeyinde İç Kontrol ve İç Denetim Mekanizmalarının Etkin İşleyişi
- Şirketler Topluluğunda İlişkili Taraf İşlemleri
- Özel Durum Açıklamaları ve KAP 4.0
- Güncel Değişikliklerle Kurumsal Yönetim Uyum Raporları ve Faaliyet Rapo

ESG (Stakeholder Engagement)

- İzleme Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi Örnekleriyle Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlaması
- Kurumsal Sürdürülebilirlik

Performance Management and Delegation of Authority

- Nesiller Arası Geçişte Yönetim Kurulunun Rolü
- Şirketlerin Geleceğe Taşınmasında; Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim - Mevzuat ve Uygulamalar Açısından Komitelerin Önemi
- İyi Kurumsal Yönetimde Yetki Devri ve İyi Uygulama Örnekleri

Legislation for Public (CMB) Companies

- Halka Açık Şirketler için Faaliyet Raporu Hazırlama
- Halka Açık Şirketlerde Ortaklık Çıkış Hakları
- Elektronik Genel Kurul Süreçleri Sık Yapılan Hatalar İyi Uygulama Örnekleri
- Halka Açık Şirketler için Sermaye Piyasası Kanunu Eğitimi
- Holding ve Grup Şirketlerine Özgü Durumlar Düzenlemeler ve Yaptırımlar

Board of Directors and Executive Board

- Şirket Genel Sekreteri Eğitimi
- Yönetim Kurulu İcra Kurulu ve Üst Yönetim İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Vision, Mission, Values and Culture

- Kurumların Girişimcilik Dönüşümü - Geleneksel Yönetim Anlayışına Meydan Okuma
- Kurumsal Yönetim ve Dijital Dönüşüm
- Şirket Stratejisi Oluşturma ve İletişimi
- Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma İlişkisinde C-Level’ın Kritik Rolü
- Büyüyen/Birleşen/Globalleşen Şirketlerde Kurumsal Yapılandırma Nasıl Oluşturulur?

Corporate Governance in Family Businesses

- Aile Anayasası Eğitimi
- Aile Şirketlerinde Yönetim Kadrosunun Yapılandırılması
- Aile Ofisi, Veraset Planlaması ve Servet Yönetimi
- Aile Şirketlerinde Patron ve Profesyonel İlişkisi
- Aile Şirketlerinde Jenerasyonlar Arası Devamlılık Planlaması ve Mentorluk